INTEGRITETSPOLICY

Allmänt - Ansvarig

Vi (MEX) strävar att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt. Därför det är viktigt för oss hur vi behandlar, lagrar och hanterar de personuppgifter som du förser oss med. Vi (MEX) har som målsättning att alltid följa gällande lagar och regler för att skydda kundernas personuppgifter.

I denna policy kallas MEX MaskinEkonomi AB,556348-9326 för MEX och du och ditt företag kallas kund. Det är MEXs VD som är dataskyddsansvarig och har ansvar för att samtliga medarbetare är insatta i hur vi hanterar och bearbetar personalinformation i företaget.

Personuppgifter - Tillämpningsområde

De personuppgifter vi samlar in och behandlar används för att identifiera dig som kund. I samband med köp eller när du lämnar uppgifter till oss via e-post eller telefon, så samtycker du till att eventuella personuppgifter registreras. Syftet med att registrera dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Följande personuppgifter är exempel på vad vi registrerar:

 

· Namn

· Adress

· Telefonnummer

· E-postadress

· Organisationsnummer

 

Vi kan också använda uppgifterna för uppföljning av kundrelationer samt marknadsföring i form av kampanjerbjudanden eller nyhetsbrev. Vi använder även er e-postadress och/eller adress för att skicka fakturor och övriga affärsdokument (t.ex. prisavtal)

Inga av våra personuppgifter överförs till tredje part i reklamsyfte. Det är endast i de fall då det krävs för att tillhandahålla varor (eller tjänster) till dig, exempelvis till leverantörer som har till uppgift att hantera transport av beställda produkter.

Rättigheter - Kund

Du har rätt att:

· få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör

· begära registerutdrag om dig

· begära rättning om vi har felaktigheter i vårt register

· bli raderad om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de samlades in

Lagring

Som registrerad kund hos oss (MEX) lagras och sparas dina uppgifter i vår interna server tills dess du avregistrerar dig. Om du inte avregistrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla eventuella leveransåtaganden gentemot dig som kund.

 

Om ni inte längre är kund hos oss och önskar att vi tar bort den information om er som finns registrerad hos oss – meddela oss på enklaste sätt via e-post info@maskinekonomi.se eller telefon 054-521220.

 

Viss information måste vi dock spara, det gäller underlag för alla ekonomiska transaktioner som på grund av lagkrav inte får raderas.

Kontaktinformation

MEX MaskinEkonomi AB
Org.nr: 556348-9326
Postadress: Östra Rosenlundsvägen 2-4, 663 41 HAMMARÖ
Telefon: +46 54 52 12 20
E-post: info@maskinekonomi.se